تماس با ما

آرنا حیات دانش

company's information
شماره تماس

21-26805489 (98+)

21-26805483 (98+)

پست الکترونیک

info@arenalifescience.com

آدرس شرکت

ایران، تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان پسیان شمالی، شارستان هشتم، پلاک 20 ، طبقه 5

کدپستی : 1987815611

فرم تماس

فرم زیر را تکمیل نمائید

Empty
Click + to add content

آدرس شرکت

ایران، تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان پسیان شمالی، شارستان هشتم، پلاک 20 ، طبقه 5

شماره تماس: 26805489 - 26805483 21 (98+)  فکس: 26805478 21 (98+)  

پست الکترونیک: info@arenalifescience.com

DNN